Cenite za sopstvenicite na nedviznosti | Square | Skopje

Ценовник

Сакаме 100% да се потпрете на нас , од самиот почеток до крајот на целиот процес.

Ние ќе се погрижиме за се.

За продажба на недвижност

1.5% ДДВ вклучен

Провизијата се одредува според куповната цена

Услугата вклучува:

За изнајмување недвижности

40% ДДВ вклучен

Провизијата се одредува според цената на месечната закупнина

Услугата вклучува: